2009. június 2., kedd

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy
szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: "Mester,
tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem
nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten
útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne
fizessünk?" Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt:
"Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!" Erre
odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: "Kinek a képe és felirata ez?"
Azok ezt felelték: "A császáré." Jézus pedig így folytatta: "Adjátok meg
tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!" Azok
igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Mk 12,13-17

Elmélkedés:

Még ellenfelei is rájönnek arra, hogy Jézus az igazságot tanítja. De nem
tévedünk, ha dicsérő szavaikban gúnyt vélünk felfedezni. Miután
kellőképpen megdicsérték és igazmondónak nevezték, felteszik neki a
kérdést, amelyre igaz választ várnak: Szabad-e adót fizetni a császárnak?
Kérdésükkel Jézust olyan területre akarják kényszeríteni, ahol nincs jó
válasz. Ha helyesli az adófizetést, kivívja a római hatalom elnyomása
miatt elégedetlenkedők rosszallását. Ha ellenben megtiltja az adófizetést,
joggal vádolhatnák a lázítás vádjával. A kérdés bizonyára sok vitát
eredményezett a mindennapokban abban az időben, s minden bizonnyal egészen
különböző vélemények alakultak ki. Jézus ügyesen kibújik a napi politikai
csatározások csapdájából, és egy másik szintre helyezi a kérdést, a
kötelességek teljesítésének szintjére. Mind Isten iránti, mind evilági
kötelességeinket meg kell tenni.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a Te szereteted
megvalósul.
II. János Pál pápa

Nincsenek megjegyzések: