2009. május 21., csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: "Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: "Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

Jézus arról beszél tanítványainak, hogy milyen sors vár rá. Előre
megmondja nekik távozását és visszatérését. A tanítványok persze nem értik
ezeket a szavakat, s valószínűleg újabb magyarázatuk sem oszlatja el
kételyeiket. Nagypénteken, Jézus kereszthalálakor fogják megtudni, hogy
mit jelent az Úr távozása. Ez az a pillanat, amely még inkább
elbizonytalanítja őket, s ezen esemény után még inkább nem értik, hogy
miként fog Jézus visszatérni, hogyan láthatják őt újra. A feltámadás
jelenti majd harmadnap a visszatérést, de ezt az Atyához való örök
visszatérés követ. Jézus elmenetele a feltétele annak, hogy eljöjjön a
Szentlélek, aki az ő művét fogja folytatni a világban. A tanítványokat és
minket is öröm tölt el egyrészt amiatt, hogy küldetését befejezvén Jézus
visszatér Atyjához, másrészt amiatt, hogy Szentlelke által örökre velünk
marad.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

Nincsenek megjegyzések: