2009. május 18., hétfő

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Jézus kissé rejtélyes kijelentést tesz, amikor azt állítja az eljövendő
Szentlélekről, hogy Ő fogja meggyőzni a világot a bűnről, majd hozzáteszi,
hogy azért, mert nem hittek benne, azaz Jézusban. Úgy tűnik tehát, hogy a
Lélek nem általában a bűnről fogja meggyőzni az embereket, hanem Jézus
elutasításának bűnéről. Ha figyelmen kívül hagynánk Isten jóságát,
irgalmát és üdvözítő szándékát, könnyen abba a tévedésbe esnénk, hogy ez a
meggyőzés valamiféle vádat, ítéletet, sőt kárhoztatást jelent. A meggyőzés
valódi célja azonban az emberek üdvösségre segítése. Ezzel a küldetéssel
jött Krisztus, s ezt a feladatot folytatja a Szentlélek is. E meggyőzés
tehát egyrészről azt jelenti, hogy a Szentlélek segít belátni vétkeinket,
másrészről megmutatja a bűntől való szabadulás útját, a bűnbocsánatot. A
Szentlélek ajándék számunkra, hogy lelkiismeretünk felismerje
bűnösségünket, és ajándék, amely a megváltottság tudatát ébreszti fel
bennünk.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Bölcs Szeretet, add, hogy okosan szeresselek! Édes Szeretet, add, hogy
édesen ízleljelek! Drága Szeretet, add, hogy csak neked éljek! Hűséges
Szeretet, légy vigasztalóm, segítőm minden szükségben! Részvevő Szeretet,
te légy minden munkám munkása bennem! Győzedelmes Szeretet, adj kitartást
melletted mindörökké!

Nincsenek megjegyzések: