2009. május 12., kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Nyilvános működésének ideje alatt Jézus többször is beszél tanítványainak
arról, hogy az Atyától jött. Származása meghatározó volt számára, s
egyúttal olyan tény, amelynek ismerete szükséges ahhoz, hogy megértsük
tanítását és cselekedeteit. A mennyei Atya által rábízott igazságot
hirdette és az Atya által tett mindent, sőt, tettei az Atya dicsőségét
szolgálták.
Küldetése befejezéséhez közeledve, már kevésbé beszél származásáról,
inkább arról tanít, hogy hová indul. Természetesen Ahhoz tér vissza,
akitől e világra jött. A mai evangélium szerint az utolsó vacsorán
világosan kijelentette övéinek, hogy a mennyei Atyához tér vissza. E
mennybe indulása örömmel tölti el azokat, akik szeretik őt, mert ez jelzi,
hogy küldetése beteljesedett, s indul, hogy a mennyországban helyet
készítsen. Helyet mindazoknak, akik szeretik Őt. Nekem is.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Áldott legyen a buzgalom, mely Isten karjába vezet! Áldott legyen a
lemondás erről az egynéhány nyomorult dologról, amely ily magas
méltósághoz juttat! Gondoljátok csak meg, hogy ha egyszer az Úr karjain
hordoz benneteket, mit törődtök ti majd akkor azzal, ha az egész világ
kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ő arra, hogy bárkivel szemben is
megvédelmezzen benneteket.
Nagy Szent Teréz

Nincsenek megjegyzések: