2009. március 7., szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a (régi)
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus az ellenségszeretet parancsát adja tanítványainak, amelynek
megvalósítása nehéz ugyan, de megvalósítható. Természetes emberi reakciónk
az volna, hogy szembefordulunk ellenségeinkkel vagy legalábbis távolságot
tartunk tőlük és elkerüljük őket. Jézus azt kéri, hogy ezen emberi
magatartás helyett szeretettel közeledjünk feléjük. Ezt az emberi
szeretetet felülmúló szeretetet Istentől tanulhatjuk meg.
Jézus különbséget tesz az emberi jutalom és az isteni jutalmazás között.
Ha szeretjük embertársainkat, mi is gyarapodni fogunk emberi
szeretetükben. Ha viszont képesek vagyunk még azokat is szeretni, akik
ellenségesen viselkednek velünk, az isteni szeretetben fogunk növekedni.
(Horváth István Sándor)



Imádság:

Atyánk, sok dolog van, amiért hálásnak kell lennünk. Köszönjük neked az
életet és szereted minden ajándékát. Köszönjük azokat, akik körülöttünk
fáradoznak és gondoskodnak rólunk. Miközben egészséget és erőt adsz, adj a
betegeknek lelki békét és egyensúlyt is. Őrizd meg hitünket, szabadíts
szereteteddel!

Nincsenek megjegyzések: