2009. március 6., péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: "Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Az ószövetségi Törvény elsősorban az ember cselekedeteire vonatkozott.
Egy-egy eset erkölcsi minősítése elsősorban magától a végrehajtott tettől
függött. Jézus újfajta erkölcsi rendjében nagyobb hangsúlyt kapnak a
cselekedetek mögött meghúzódó szándékok. Ha valakinek jószándék van a
szívében, akkor ebből jócselekedetek fognak fakadni. De ha valaki engedi
elhatalmasodni önmagában rossz szándékait, akkor ebből menthetetlenül
rossztettek fognak születni. Mindennapi lelkiismeretvizsgálatunk során
érdemes odafigyelnünk szándékainknak. Milyen célok, szándékok húzódnak mg
Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink mélyén?
(Horváth István Sándor)Imádság:

Hálás szeretettel szeretlek, Istenem, mert végtelenül bőkezű vagy minden
teremtményed iránt, de különösen irányomban. Számtalan jót adtál nekem, és
még többet ígérsz örök javaid által, amelyeket nekem tartogatsz.
Tenyereden hordozgattál, fenntartottál, míg én súlyosan sértegettelek!
Vétkeimtől megtisztogattál, annyi botlástól oltalmaztál, meghívtál a
tökéletesség állapotára, szent sugallatokkal és hathatós segítségeddel
támogattál. Szívem mélyéből köszönöm mindezeket és megvallom, hálátlan
lennék, ha szeretetedet nem viszonoznám szeretettel.

Nincsenek megjegyzések: