2009. március 18., szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

Hosszasan lehetne vitatkozni azon, hogy pontosan mit jelentenek azok a
szavak, amelyeket Máté evangélista Jézusnak a törvénnyel való viszonyával
kapcsolatban használ. Hogyan kell értelmezni például azt, hogy az Úr nem
akarja megszüntetni a törvényt, amikor más esetekben nyíltan bírálja
megtartásának módját, farizeusi formáját. Az is kérdés, hogy mit jelenthet
a tökéletessé tenni kifejezés.
Az értelmezési lehetőségek helyett talán érdemesebb nekünk arra
odafigyelnünk, hogy Jézus törvényértelmezésével és törvénytiszteletével
egy olyan új korszak kezdődik el, amely nagyobb figyelmet szentel az
isteni szándéknak.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság.
Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az
egész testedet borító sebekre kérlek, hogy - megtartva parancsaidat - a
Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely
széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged.

Nincsenek megjegyzések: