2009. március 19., csütörtök

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

Amikor Mária az angyali üdvözletkor igent mond Isten akaratára, elindul a
hit titokzatos útján. Nem tudja még, hogy mi mindent kell tennie, hogy ne
csak szóbeli belegyezése, hanem cselekedetei révén is az Úr
szolgálóleánya, a megváltás szolgálója legyen. Átadja önmagát, hogy Isten
megváltó szándéka megvalósulhasson.
Amikor Szent József, akit a mai napon ünneplünk, az álomban kapott
utasításokra engedelmeskedik Istennek és feleségül veszi jegyesét, Máriát,
akkor ő is a hit ismeretlen útján indul el. Értetlenül szemléli az
eseményeket, emberileg alig tudja felfogni a történteket, mégis
engedelmeskedik az isteni útmutatásnak, hogy megváltásunk csendes szolgája
legyen azáltal, hogy vállalja azt, hogy a születendő gyermeknek nevelője
lesz.
Isten akaratának elfogadásával én is a hit útján indulok el.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Szent József, téged e napon dicsérünk,
boldogan zengvén életed erényét:
e napon lettél méltó bevonulni
ég örömébe.

Ó, nagyon boldog, nagyon is szerencsés,
végső órádon teveled virrasztóit
édes arcával kezed a kezükben
Mária s Jézus.

Mert igaz voltál, szabadulva testtől
édes álomban lebeg immár lelked
a boldog hajlék örömébe;
áldva fénykoszorúval.

Kérjük hát együtt a Király kegyelmét:
álljon mellettünk, bűneink lemossa,
s adja meg nekünk örök égi béke
drága jutalmát.

Áldás, dicséret neked és imádás,
Hármas-egy Isten, ki uralkodó vagy,
s hűséges szolgád égi koronával,
áldod örökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: