2009. február 11., szerda

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást
szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony
szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki
leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: "Hadd lakjanak jól
előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a
kiskutyáknak vetik!" De az asszony így folytatta: "Igaz, Uram, de az
asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak."
Jézus azt válaszolta: "Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta
leányodat." Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a
gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés:

A pogány asszony esete rávilágít arra, hogy az Isten Országáról szóló
örömhírt Jézus nem csak a választott néphez tartozóknak akarja átadni,
hanem mindenkinek szól az üdvösség jó híre. Bár Jézus első válaszából úgy
tűnik, mintha ki akarná zárni a pogányokat, de végül teljesíti az asszony
kérését, bizonyítván, hogy kegyelmi segítségéből mindenki részesülhet.
Emellett az is tanulságos lehet számunkra, hogy az asszony, aki beteg
lánya érdekében fordul Jézushoz, nem adja fel egykönnyen, s az első
választ nem veszi visszautasításnak. Kitartóan és leleményesen megismétli
kérését, amely jelzi, hogy továbbra is számít a segítségre, s ezt isteni
hatalmába és erejébe vetett hitként értékeli Jézus. A hit és a kitartó
kérés Isten segítségét eredményezi.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban.
Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg béklyóimtól! Adj nyílt, éber
szívet, amely mindig kész az igazi barátságra! Nyisd meg szívemet
felebarátaim közeledésére! Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra,
segítő kezemre van szükség! Lássák meg bennem az emberek az őszinte
szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, s ha valami
jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám! Uram, tárd föl szívemet,
hiszen te ismered a legjobban! Add, hogy mindenkinek mindene lehessek!

Nincsenek megjegyzések: