2009. február 11., szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
"Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az
embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az
szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba,
tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: "Hát
még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem
szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső
helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: "Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,
paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat,
csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok
rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium a Törvény megtartásáról, s isteni szándékáról szólt.
Ennek a folytatása a mai rész. A zsidó törvények jelentős részét alkották
az ún. tisztasági szabályok. Ezen előírások a külső, a testi tisztaságot
célozták meg, amelyek kötelezőek voltak a szertartások bemutatásához.
Ugyanakkor tulajdonképpen nem foglalkoztak a lelki tisztasággal, a szív
tisztaságával, amely ugyanúgy elengedhetetlen, hogy valaki Isten elé
álljon áldozatával vagy imádságával. Jézus szavai szerint a szívünket kell
megőriznünk mindenféle rossz szándéktól, mert ezek, mert ezek akadályozzák
meg azt, hogy istentiszteletünk kedves legyen. A hegyi beszédben Jézus a
tisztaszívűeket azért nevezi boldognak, mert ők meglátják az Istent.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a
közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl,
mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és
jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek,
hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak
ellenem.

Nincsenek megjegyzések: