2009. február 28., szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: "Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

A nagyböjti idő a megtérésre szólít minket, arra, hogy változtassunk
életünkön. Lévi esete azt mutatja, hogy Jézus hívása megváltoztatja egy
ember életét. Szakít korábbi életével és Jézus tanítványa lesz. Életébe
ezt a fordulatot Jézus hozta azáltal, hogy megszólította és meghívta.
Magatartásába és életvitelébe pedig az hozta a változást, hogy belátta
bűnösségét. Belátta, hogy új életet kell kezdenie. Belátta, hogy Jézussal
érdemes egy új úton elindulnia.
A böjti időszakban bizonyára mindannyian halljuk a hívást. Mi is halljuk a
bűnbánatra szólító szavakat. De vajon meghozzuk-e szívünkben azt a öntést,
ami elindít minket Isten felé? Belátjuk-e, hogy megbántottuk Istent?
Beismerjük-e magunknak és Istennek bűneinket?
(Horváth István Sándor)Imádság:

Te vagy az Úr az egész teremtett világ felett. Életünk napjainak számát Te
méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget, hogy amíg ebben a világban élünk,
azokat a kincseket keressük,amelyek soha el nem múlnak. Tégy minket
készségessé, hogy tekintetünket mindig az égre emeljük. Múlandó ez a föld,
ez a világ: add, hogy megértsük Igéd igazságát.

Nincsenek megjegyzések: