2009. február 5., csütörtök

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte
őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta
nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret,
sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot
ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott
addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak
be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is
rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s
hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal
megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Mk 6,7-13

Elmélkedés:

Az elmúlt napok szentírási részei Jézus tevékenységét és annak
fogadtatását mutatták be. Tanítása és csodái miatt nagy tömegek keresték,
sokan hittel elfogadták örömhírét és hittel szemlélték csodáit. De az
evangéliumok azt sem titkolják el, hogy egyesek elutasították és
szembefordultak vele. A mai evangélium arról szól, hogy az Úr elküldi
tanítványait, hogy az ő nevében folytassák mindazt, amit ő is tett.
Mindenféle eszköz nélkül indítja útnak őket, egyedül tanítását és
csodatévő erejét vihetik magukkal. És természetesen ők is ugyanolyan
fogadtatásra számíthatnak küldetésük során, mint Mesterük. Krisztus
tanítványaként az én küldetésem és sorsom ugyanez.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon
Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat
élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek
érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a
hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose
vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve
megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva
mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

Nincsenek megjegyzések: