2009. február 4., szerda

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor
elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan
hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Miféle
bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: "Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában,
rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott csodát, csupán
néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott
hitetlenségükön.
Mk 6,1-6

Elmélkedés:

Jézus egészen újszerű tartalmú tanítása és rendkívüli csodatettei
feltűnést keltenek a nép körében. Az első reakció az emberek részéről a
csodálkozás. Ámulatba ejti őket a tanítás újdonsága, s az az erő, amely a
csodák hátterében húzódik. A csodálkozás kérdéseket vet fel a
hallgatóságban és a csodák részeseiben, illetve szemtanúiban. Honnan
származhat ezen erővel teljes tanítás és csodatevő képesség? A názáretiek
Jézus családja után kezdenek érdeklődni, de mivel itt semmi szokatlanról
nem tudnak, ezért nem képesek a kérdésre válaszolni. Azt vélik, hogy jól
ismerik Jézust, mindent tudnak róla, hiszen körükben nőtt fel. Valójában
azonban mitsem tudnak isteni származásáról és erejéről, amely tanításának
és csodáinak igazi oka.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Nagyirgalmú Atyánk, Ez év legyen a kitárulkozás, a dialógus és a
találkozás ideje mindazokkal, akik Krisztusban hisznek, és más vallások
követőivel mérhetetlen szeretetedben légy gazdag az irgalomban mindenki
iránt. Dicsérünk téged Atyánk, mindörökké! Istenünk, mindenható Atyánk,
engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az
ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik; Mária, a
tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és
az Egyház Anyja legyen. Dicsérünk téged, Atyánk mindörökké!
II. János Pál pápa

Nincsenek megjegyzések: