2009. április 2., csütörtök

Fausztina nővér
Rómában április 30-án avatják szentté Boldog Faustyna Kowalska nővért. II. János Pál pápa ünnepélyesen kinyilvánítja: az isteni Irgalmasság közvetítője, a szegény glogowieci család leánya örökre helyet kapott Isten jobbján, a szentek közösségében.

Ez a szentté avatás nem csupán egy tüneményes élet célba érését jelzi. Sokkal többről: az Isten hallatlan ajándékáról, az isteni Irgalmasság diadalmas útjáról van szó. Az irgalomról, amely feledni kívánja a bűnt, és meg akarja újítani a világot. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani - olvassuk Jézus szavait Fausztina nővér Naplójában.

Faustyna M. Kowalska nővér (Magyarországon Fausztina nővérnek írják és mondják) 1905-ben született a lengyelországi Glogowiecben, tízgyermekes parasztcsalád harmadik gyermekeként. A szerzetesi hivatás és a misztikus adományok jelei nagyon korán megmutatkoztak életében. Szülei ellenkezése viszszatartotta őt egy ideig, de egy táncmulatság kellős közepén megjelent előtte a szenvedő Krisztus, s ennek hatására elhagyta faluját és a szülői házat. Varsóba utazott, s egyévi keresés után, húszéves korában, 1925. augusztus 1-jén belépett az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció varsói zárdájába, a Zytnia utcában.

A tizenhárom év, amely életéből hátra volt (1938. október 5-én halt meg Krakkóban), az állandó szenvedés és a mélységes misztikum jegyében telt el. A kolostorban töltött tizenhárom éve (szakács, kertész és portás munkakörben dolgozott) ajándék az egész világ számára. Ez a közel másfél évtized arra szolgált Jézus kezében, hogy a nővérnek tanítást adjon az isteni Irgalmasságról, s ez a tanítás minden ember számára hozzáférhetővé váljék. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben. A két és fél osztályt végzett apáca pedig - engedelmeskedve Jézus és az elöljárók parancsának - leírta élményeit, Naplóját immár közel húsz nyelvre lefordítottak.

A Napló, az isteni Irgalmasság üzenete, evangelizációs jelentősége felmérhetetlen. II. János Pál pápa - krakkói segédpüspökségétől kezdődően - harminc éven át dolgozott az üzenet elfogadtatásán; ennek jegyében adta ki a Dives in misericordia (Irgalmasságában gazdag Isten) című enciklikáját. Az ügyben a végső szót a Hittani Kongregáció mondta ki. Az üzenetben foglalt ígéret Jézus szavai szerint utolsó esély, utolsó mentőöv az emberiség számára az elhatalmasodó bűnnel szemben; a végső idők jele, és sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától. Az élet teljes rendezését ajánlja minden embernek. Isten senkitől sem tagadja meg irgalmát. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön... Aki azonban részesedni óhajt az irgalmasság csodájában, annak gyakorolnia kell az irgalmasságot cselekedetben, szóban és imádágban, s a megtérés állapotában kell élnie. Ez alól semmilyen felmentés nem létezik.

Az Isten Irgalmához szóló áhítat öt, ma már egyházilag is megengedett formájáról maga Jézus tanít: 1. az irgalmas Jézus képének tisztelete (hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára); 2. az Irgalmasság ünnepe (húsvét második vasárnapján); 3. az isteni Irgalmasság rózsafüzére; 4. megemlékezés az Irgalmasság órájáról (naponta 3-4-ig); 5. az isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése. Különösen fontos ígéretek fűződnek ezen áhítatok megtartásához. Nagyon fontos Jézus figyelmeztetése: Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.

Sokak vágya teljesülne hazánkban, az evangelizációs munkát pedig rendkívül hatékonyan támogatná (miként Lengyelországban), ha Magyarországon is bevezetnék végre az isteni Irgalmasság ünnepét. Erre minden lehetőség készen áll.

Az egyházilag jóváhagyott teljes Napló magyar fordítása és képek az Irgalmas Jézusról beszerezhetők a kiadónál: 3300 Eger, Széchenyi út 51. (Kisboldogasszony-plébánia.)

Fausztina nővér kolostorának közvetlen szomszédságában szódagyár működött, s a munkások egy része - köztük Karol Wojtyla - a kolostor udvarán keresztül járt munkahelyére. 2000. április 30-án a szódagyár egykori munkása, a későbbi II. János Pál pápa avatja szentté a krakkói kolostor látnokát.

Szent Fausztina nővér! - Könyörögj érettünk is

Nincsenek megjegyzések: