2009. április 2., csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
felelték: "Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: "Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
Jézus így válaszolt: "Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én
Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok
hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond.
Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta,
és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: "Még ötvenesztendős sem
vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." A zsidók erre köveket
ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a
templomból.
Jn 8,51-59

Elmélkedés:

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy egykori hallgatósága teljes
értetlenséget tanúsít, amikor Jézus az örök életről beszél. Tapasztalatuk
csak a földi életről, annak kezdetéről, a születésről, s végéről, a
halálról voltak. Mindaz, ami az élet előtt és azon túl létezhet, azaz az
örök élet és a feltámadás már nem fért bele gondolkozásuk földi keretébe.
Jézus húsvéti feltámadása éppen ezeket a kereteket nyitja meg, kitárva
számunkra egy új, örökké tartó élet lehetőségét. A halál nem az utolsó
állomás lesz életünkben, hanem csupán átmenet ebbe az új életbe. Ha hittel
elfogadjunk Urunk feltámadását, akkor bátran hihetünk abban is, hogy a
feltámadás által részesíteni fog minket az örök életben.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Ma van II. János Pál pápa halálának negyedik évfordulója. Imádkozzunk
boldoggá avatásáért!
Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa
közbenjárására
Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat
megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai
gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének
ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai
közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta
nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget
állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő
közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért
esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid között
tisztelhetjük őt. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: