2009. március 12., csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: "Volt
egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan
lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja
előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák
jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám
kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor
nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén
Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt,
hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm
ezekben a lángokban. Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen
jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő
itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon,
se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám -
kiáltotta újra -, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él.
Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek
helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki,
a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így
felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak
közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31

Elmélkedés:

A koldus Lázár nem egyszerűen szegénysége miatt jutott a mennybe, hanem a
földi életben türelemmel viselt szenvedéseiért. A dúsgazdag ember sem
egyszerűen azért jutott a kárhozatra, mert gazdag volt, hanem azért, mert
vagyonából nem segítette a rászorulót, tehát elmulasztotta az irgalmasság
gyakorlását.
Nagyböjti jófeltételeinkhez éppúgy hozzátartozik az irgalmasság, a
szegények segítése, mint a böjt és az imádság. Ezáltal is Istenhez
fordulunk ugyanis, csak éppen embertársainkon keresztül. A példabeszédből
egyértelműen kiderül, hogy aki nem fordul szeretettel a nélkülözőhöz és
irgalom nélkül elfordítja arcát tőle, az nem számíthat arra, hogy Isten
irgalmasan fog őrá tekinteni.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre,
akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves
kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét
eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt
állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein
keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Nincsenek megjegyzések: