2009. március 28., szombat


Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép
közül egyesek felkiáltottak: "Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: "Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: "Hát
Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre szakadás támadt a
nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet
emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: "Miért nem
hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: "Ember így még nem beszélt!"
Erre a farizeusok rájuk förmedtek: "Csak nem vezetett titeket is félre?
Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez." Ekkor az
egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste
Jézust, így szólt: "A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat)
cselekedett." A többiek azonban neki támadtak: "Talán te is galileai vagy?
Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!"
Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés:

Jézus megjelenése a jeruzsálemi templomban hirtelen túlfűtött hangulatot
eredményez. Tanítása egyesekből annak lelkes megvallását váltotta ki, hogy
valóban ő a régóta várt Messiás. Mások viszont legalább ugyanekkora
hevességgel szálltak szembe velük. A háttérben már folyik a szervezkedés a
főtanács tagjai részéről, akik szolgákat küldenek, hogy fogják el Jézust,
de sikertelenül térnek vissza. Beszámolójuk a templomi hangulatról a
főtanácsot is izgalomba hozza, s hirtelen heves vita alakul ki. A vita
tárgya itt is ugyanaz mint a templomban a nép körében: ki Jézus valójában?
A kérdésen elgondolkozva valamelyik oldalra nekem is oda kell álnom.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban.
Törd meg szívem keménységét! Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az
igazi barátságra! Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére! Vegyem
észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!

Nincsenek megjegyzések: