2009. március 13., péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
"Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és
őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott.
Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket
összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak.
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: "A fiamat csak megbecsülik!"
Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz:
"Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is
ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert
ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
"Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: "Nem olvastátok soha az írásokban: "A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek,
és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." A főpapok és
a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk
beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának
tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

Elmélkedés:

A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd egy lehetséges választ
szemléltet. Igen, szembe lehet fordulni a gazda szolgáival. Sőt, szembe
lehet fordulni a gazdával is. Igen, meg lehet azt tenni, hogy az ember
kezébe veszi a dolgok irányítását. De mindennek vannak következményei, s
talán éppen ezzel nem számoltak a szőlőmunkások. A történetet olvasván
teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük. Vajon arra számítottak, hogy a
gazda vég nélkül eltűri gonoszságukat? Vajon abban reménykedtek, hogy
elmarad a felelősségre vonás? Hogyan juthattak erre az elvakultságra?
A nagyböjti idő alkalmas számunkra arra, hogy megvizsgáljuk Istennel való
kapcsolatunkat. Isten a gazda, mi vagyunk a szolgák. Sok esztelenségtől
megóv minket, ha tudjuk a szereposztást, s nem akarunk Isten helyébe
lépni.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak! Rád
bízom akaratomat. Rád bízom gondolataimat. Rád bízom terveimet. A
gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram! Ha félek az ellenség
túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom
magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó
reménységemet rád bízom, Uram! Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és
várok terád. Csak te tudod kinyitni azokat.
Jörg Zinkn

Nincsenek megjegyzések: