2009. február 24., kedd

Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Mátyást a fiatal jeruzsálemi keresztény közösség
javaslatára választották meg az áruló Júdás helyett a tizenkét apostol
testületébe. A közösség tagjai érezték, hogy mindannyiuk feladata és
kötelessége kijavítani azt, amit egy méltatlan ember hibázott. Az
Egyházban minden korban voltak és sajnos napjainkban is vannak olyan
személyek, akik méltatlanok a krisztusi név viselésére. Hibáik,
gyengeségeik, bűneik kijavítása mindannyiunk feladata. Ha nem tagadjuk meg
hitünket, ha nem válunk Jézus árulóivá, olyan tanúságtételre leszünk
képesek, amely képes egyensúlyozni a bűn miatti botrányokat. S ez a
tanúságtétel Krisztus mellett erősebb lehet minden rossz tapasztalatnál.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé
borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy
ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk
értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk
anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét! Égi
Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb
cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen
áldozathoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté, miként azt
nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja.

Nincsenek megjegyzések: